Selekcija

Buckfast selekcija ir balstīta uz profesora Armbrustera teorētiskajiem atzinumiem un Brāļa Ādama praksi bišu selekcijā.

Tā ietver 3 posmus
1. Starprasu krustošanu
Lai iegūtu vēlamas īpašības tiek atlasītas dažādu rasu bites, kurām piemīt  šīs īpašības un tās tiek krustotas ar Buckfast bitēm.
Piemēram, ir kāda bite, kura gandrīz nav saimnieciski derīgu īpašību, bet tai ir ļoti laba slimībizturība. Šo biti krusto ar Buckfast un iegūtos hibrīdus izmanto tālāk selekcijas otrajā posmā- kombinatīvajā krustošanā.
Protams, ne vienmēr šādi krustojumi ir veiksmīgi. Piemēram, Brālis Ādams veica krustojumus ar somu vietējo (mellifera) biti, kurai bija izcilas ziemošanas īpašības. Pēc vairāku gadu darba, tomēr nācās secināt, ka vēlamais rezultāts nav iegūts un darbs netika turpināts. Savukārt krustojumi ar grieķu biti (a.m.cecropica) vai turku biti (a.m. anatolica) izrādījās veiksmīgi. Tieši a.m.anatolica līnijas atšķīrās ar savu robustumu un labu ziemcietību.

2. Kombinatīvā krustošana
Lai īpašības nostiprinātu, iegūtie hibrīdi vairākās paaudzēs tiek krustoti ar Buckfast līnijām vai ar citiem krustojumiem. Šis darbs paņem 7-10 gadus un notiek paralēli Buckfast uzturošajai selekcijai. Ja ir iegūts vēlamais rezultāts, to iekrusto Buckfast, ja ne tad selekciju vairs neturpina.
Pauls Jungels savā lekcijā par dinamisko selekcijas metodi uzsvēra, ka runa nav par kādas rases iekrustošanu Buckfast, bet konkrētas īpašības, kura piemīt šai rasei iekrustošanu Buckfast.

3. Tīršķirnes jeb uzturošā krustošana
Lai panāktu materiāla stabilitāti un vēlamo īpašību nostiprināšanu, tiek veikta tuvradnieciskā krustošana vai krustošana starp līnijām Buckfast ietvaros.
Šis ir selekcijas darbs kāds notiek arī ar pārējām rasēm, piemēram krainieti vai itālieti. Salīdzinot ar šīm rasēm, Buckfast ir plašāks ģenētiskais materiāls.

Šo selekcijas procesu sauc par par progresīvo jeb dinamisko selekciju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s