BUJ

Vai Buckfast ir stabila bišu rase?
Ja Buckfast māte ir apsēklojusies ar Buckfast traniem, tad Jūs iegūsiet tīru Buckfast.

Kāpēc tiek veidoti krustojumi?
Buckfast bite nav statiska. Tāds vienas Buckfast vienkārši nav. Blakus uzturošajai krustošanai tiek veikts arī darbs tālākai attīstībai. Tādējādi pamatlīnijās var vajadzības gadījumā iekrustot vai pastiprināt konkrētas īpašības.

Kā Buckfast ietekmē vietējo biti?
Vairāku gadu laikā vācu biškopības institūtu vadītajos projektos ir iegūti rezultāti, ka Buckfast nav negatīva ietekme uz vietējo biti. Tieši pretēji, vietējās bites ražība, pateicoties Buckfast ietekmei, ir palielinājusies.

Vai Buckfast nepieciešama speciāla dravošanas metode?
Nē. Buckfast dod iespēju pieredzējušam dravniekam, pateicoties auglībai un labai izturībai pret spietošanu pielietot virkni interesantu dravošanas metožu, lai palielinātu ražu. Vienīgais noteikums sekmīgai dravošanai ar Buckfast ir katras saimes potenciāla izmantošana. Vislabāk Buckfast jūtas Dadana sistēmas (arī Latvijas stāvstrops pieder šai sistēmai), jo tās desmitiem gadu ir selekcionētas šādos stropos.

Vai ar Buckfast var iegūt vairāk medus?
Buckfast nav brīnumbite. Tomēr, pielietojot pareizu dravošanas metodi ir iespējams iegūt lielākas ražas, salīdzinot ar citām rasēm. Ja ar dravošanu tiek atbalstītas bišu saimes vajadzības, tas tiek atalgots ar labām un stabilām ražām.

Vai es varu audzēt mātes no savām Buckfast saimēm?
Jā, bet brīvi sēklotām mātēm ir mazāk prognozējams rezultāts, tāpat kā visām pārējām rasēm.

Informācijā izmantotais avots- www.buckfast.de

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s