SELEKCIJA+

“Selekcija+” – piedalīšanās perspektīvo bišu māšu novērtēšanā, izmantojot vienkāršotu novērtēšanas metodiku.

!!! 2023.gadā “Selekcija+” būs tikai APSĒKLOTĀM mātēm. Informācija sekos.
Principi līdzīgi kā pagājušajā gadā.

Selekcija nevienā nozarē nav ne viegls, ne ātrs pasākums. Biškopība nav izņēmums.
Selekcijas “sāls” nav krustošana vai pavairošana. Jau pat vārds “selekcija” ir cēlies no “select” – atlasīt, izvēlēties. Atlasīt, izvēlēties to, kurš atbilst izvēlētajam mērķim. Tas ir pats grūtākais, un atļaušos apgalvot, ka biškopībā šī atlase ir daudz sarežģītāk veicama, kā daudzviet citur augkopībā vai lopkopībā.

Biškopībā mēs atlasam-vērtējam saimi, bet faktiski- māti. Un bišu mātes mūžs ir salīdzinoši īss. Pie tam, šo darbu apgrūtina tas, apstākļi dravošanai, kuru ļoti lielā mērā ietekmē laika apstākļi katru gadu ir ļoti mainīgi – gan ziemā, ja runājam par ziemošanu, gan galvenajā sezonā- vasarā. Nav divu vienādu gadu, sevišķi vienas mātes dzīves ciklā.
Svarīgs apstāklis ir saimju skaits. Lai māti novērtētu, optimālu būtu ataudzēt un novērtēt vismaz 20 meitas. Ja ir 1 māte, tās ir 20 saimes, ja ir 50 potenciālās ciltsmātes tās būtu 1000 saimes. Pie tam runa ir par saimēm, ar kurām tiek veiktas pēc iespējas mazāk manipulācijas, piem. atdaleņu veidošana. Tāpēc reāli dravā esošajam saimju skaitam jābūt vēl daudzreiz lielākam.

Kāpēc šogad?
2021.gads bija ļoti veiksmīgs kontrolētajā apsēklošanā. Izdevās gan instrumentālās apsēklošanas pasākums, gan stacijas ierīkošana, gan neapsēkloto māšu sūtīšana uz salām Vācijā. Tāpēc iegūtas ap 100 jaunas kontrolēti sēklotas mātes, kuras šosezon jānovērtē.
Priekšatlase notiks manā dravā – pārziemošana, pavasara ienesums, spietošanas izturība. No ~ 100 mātēm izkristalizēsies labākās – 5, 10, 15, 20…. – cik to būs nav iespējams pašlaik prognozēt.
No šīm – labākajām tiks ataudzētas meitas testēšanai.
Protams, tās tiks testētas manā dravā, bet saimju skaits ir ierobežots, tāpēc lielākas ticamības iegūšanai, piedāvāju kolēģiem piedalīties māšu vērētēšanā, izmantojot “Light” metodiku. Tāpēc arī nosaucu šo pasākumu par Selekcija PLUSS.

Pasākuma apraksts:

1. MĀTES Biškopis saņem 10 neapsēklotas mātes ataudzētas no vienas potenciālās ciltsmātes, kura izturējusi priekšatlasi.
Kāpēc 10? No 10 iespējams visas neapsēklosies, bet arī 6-7 vai 9 sniegs pietiekamu priekštatu.
Ja būs vairāk nekā 10, tas lielu pienesumu rezultātiem nedos. Ja dravnieks ir gatavas notestēt vairāk, tad nākamais solis ir 20 vai 30 mātes, resp. tad viņš varēs notestēt 2 vai 3 mātes (līnijas).

2. LAIKS Mātes tiks nosūtītas no jūnija vidus līdz jūlija sākumam.
Kāpēc šajā laika posmā? Ātrāk nav iespējams veikt priekšatlasi- pavasara ienesums un spietošanas noturība. Perspektīvajām mātēm paredzēts veikt arī higiēnas PIN testu. Vēlāk- tas atsauktos uz saimju ziemošanu- vēlams, lai ziemojošās bites būtu jau no jaunās mātes. Tāpēc vēlams māti saimē nomainīt līdz jūlija beigām.

3. CENA Cena par 1 māti ir 6.00 eiro. Atlaide 1.00 eiro apmērā tiks atrēķināta nākamajā gadā, pēc aptaujas anketas atsūtīšanas. Ja ar klientu jau bijusi ilggadīga sadarbība un klientam jau ir zemāka cena, tad par atlaidi vienosimies individuāli.

4. VĒRTĒŠANA Ar mātēm tiek nosūtīta vērtēšanas anketa. PATS SVARĪGĀKAIS – tā būs ļoti vienkāršota, novērtējumi arī ir ļoti vienkāršoti un būs izdarāmi atzīmējot (ieķeksējot) novērtējumu vai balli. Ja dravnieks vēlēsies sniegt papildus informāciju, to varēs darīt piezīmēs.
Tātad novērtējums būs gandrīz vai “patīk/nepatīk” kategorijās un anketa man būs kā papildus līdzeklis pilnīgākai mātes potenciāla novērtēšanai. Tāpēc anketā būs arī aile par dravā pārsvarā esošo bišu ģenētiku, jo novērtējums vienmēr ir salīdzinošs.

5. KODĒŠANA Uz krātiņa nebūs uzrakstīti līniju numuri, bet kods, lai rezultāti būtu objektīvi. Iespējams, ka publicēšu kādus līniju aprakstus un lai no šiem aprakstiem neiespaidotos, mātes/līnijas numurs būs slēpts. To, protams, varēs uzzināt nākamajā gadā pēc anketas iesniegšanas. Viena no priekšrocībām, ko iegūs testētājs- ja māte ir izcila, turpmākos gados varēs pasūtīt meitas no šīs mātes- ar prognozējamu pozitīvu rezultātu konkrētajos apstākļos.

6. PIEREDZE Novērtēšanu varēs veikt arī biškopji bez lielas iepriekšējas pieredzes un pilnīgi bez priekšzināšanām māšu testēšanā. Nevajag baidīties- nav ne morālas, ne materiālas atbildības par nepareizu novērtēšanu, anketas būs tikai palīglīdzeklis māšu novērtēšanā un būs vairākas partijas vienai mātei. Tomēr sagaidu, ka attieksme būs apzinīga un rezultāti netiks “sazīmēti”. Galvenais novērtējums tik un tā būs atkarīgs no testēšanas rezultātiem manā dravā.

7. VIRŠI Māšu skaits šādai anketēšanai ir ierobežots. Priekšroka būs jau dravniekiem, ar kuriem bijusi sadarbība, bet esmu atvērts sadarbībai ar visiem. Tomēr, saprotams, ka visam ir sava kapacitāte.
Īpaši man interesē šajā projektā sadarboties ar dravniekiem, kuriem ir stacionārās novietnes viršos vai kuri ved bites uz viršiem, jo ir iegūts liels kombināciju skaits no M852. Tā ir jauna līnija, kuras cēlusies no Eiropas tumšās bites, 2 krustota ar Buckfast traniem un jau panākts miermīlīgums (var strādāt bez dūmiem) un apmierinoša spietošanas izturība. 2021.gadā iegūtas meitas 3 krustojumā ar Buckfast ar dažādām, savstarpēji ļoti atšķirīgām Buckfast līnijām. Galvenais- M852 2020.gadā sanesa 2/3 magazīnu ar viršu medu novietnē, kur pārējām saimēm magazīnā vispār nebija medus!
Ņemot vērā to, ka krustojums vēl nav stabils, rezultātu izklaide būs lielāka, tāpēc jo īpaši svarīgs ir pēc iespējas lielāks testējamo (arī vieglajā variantā) saimju skaits.

Kādi varētu būt BUJ? (biežāk uzdotie jautājumi).
1. Vai piedalīties var tikai pieredzējuši dravnieki?
Nē, novērtēšanas metodika ir ļoti vienkāršota. Piedalīties var jebkurš, kuram ir motivācija un pietiekošs saimju skaits.

2. Kādam būtu jābūt saimju skaitam dravā?
Minimālais saimju skaits nav noteikts, tomēr ja dravā ir mazāk par 20 saimēm, šādu testēšanu diez vai ir iespējams veikt.

3. Vai saimes ir jāizvieto vienā novietnē? Ja dravā ir vairākas novietnes, tad jācenšas testējamās bišu mātes izvietot pēc iespējas “izkliedēt”, lai tās būtu katrā novietnē. Izvietojot tās vienā novietnē, tiks samazinātas iespējas veikt salīdzinošo novērtējumu un testēta vairāk tiks novietne, nevis bišu mātes.

4. Vai mātes būs sliktākas nekā audzētas no testētajām mātēm?
Nē, ataudzēts tiks tikai no mātēm, kuras izgājušas priekštestēšanu un parādījušas rezultātus, kuri ir labāki par vidusmēru. Pie tam, lielākā daļa līniju pazīstu jau vairākas paaudzes gan no mātes, gan tranu puses, tā ka pārsteigumu iespējamība ir ļoti ierobežota. Iespējams, ka tiks iekļautas arī mātes, kuras esmu saņēmis pagājušogad no citiem selekcionāriem (varroatolerance (Pool), Eugen Neuhauser u.t.t.).
Tāpēc var teikt, ka iespējams, ka šīs mātes būs pat labākas par testētajām, jo tās ir perspektīvas, un, var teikt- nākamais līmenis. Tomēr sagaidāmais rezultāts ir ne tik droši prognozējams kā jau testētajām mātēm- tāpēc jau šīs mātes tiek testētas.
Tāpat neapsēkloto māšu audzēšanā netiks pieļautas atlaides no standartiem- mātes tiks nevis “uzceptas”, bet “izaudzētas”, tāpat kā no testētajām mātēm.

5.

6. …… tiks papildināts.